คู่มือเรียน/สอบ อนุบาล

QUICK Write & Paint คัด กขค รู้ศัพท์ ระบายสี
QUICK Write & Paint คัด ABC รู้ศัพท์ ระบายสี
QUICK Write & Paint คัดตัวเลข รู้ศัพท์ ระบายสี
เตรียมสอบเข้า ป.1 (3 ทักษะ)
แบบฝึกหัดคัดตัวเลข เรียนศัพท์ใหม่ สำหรับวัยอนุบาล
แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรอังกฤษ เรียนศัพท์ใหม่ สำหรับวัยอนุบาล
แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรไทย เรียนศัพท์ใหม่ สำหรับวัยอนุบาล
จุดต่อจุด ตัวเลข (QUICK Dot-to-Dot Numbers)
จุดต่อจุด อักษรไทย ก-ฮ (QUICK Dot-to-Dot Thai Alphabet)
จุดต่อจุด อักษรอังกฤษ A-Z (QUICK Dot-to-Dot English Alphabet)
คณิตคิดในใจ เล่ม 2
คณิตคิดในใจ เล่ม 3
คณิตคิดในใจ เล่ม 1
Quick: The World of Clothes & Items แบบฝึกหัดคำศัพท์เสื้อผ้าและของใช้ติดตัว
Quick The World of Animals แบบฝึกหัดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์
Quick The World of House & Appliance แบบฝึกหัดคำศัพท์ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
Quick The World of Fruit & Vegetable แบบฝึกหัดคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และผัก
Quick The World of School แบบฝึกหัดคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน
Quick คำศัพท์หรรษา & แบบฝึกหัดคัด ตัวเลข + รูปร่าง
Quick คำศัพท์หรรษา & แบบฝึกหัดคัดไทย

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved