บริษัทไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด เริ่มต้นธุรกิจจากการรวมตัวของนักเขียนอิสระด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมกันเปิดสำนักพิมพ์ Infopress ในปี พ.ศ.2542 ดำเนินธุรกิจผลิตหนังสือคู่มือด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในช่วงแรกของการดำเนินงานมีการผลิตหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาเมื่อผลงานได้รับการยอมรับอย่างดียิ่งจากลูกค้าได้ผลักดันให้มีการขยายขอบเขตการดำเนินงานจากการผลิตหนังสือ ไปสู่การผลิตนิตยสาร, ซีดีรอมเพื่อการเรียนรู้ และหน่วยธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวเพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากทั่วประเทศอย่างทั่วถึง จึงมีการเปลี่ยนจากสำนักพิมพ์อินโฟเพรสเป็น บริษัทไอดีซี อินโฟดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัดในปี พ.ศ.2545

ต่อมาบริษัทได้ขยายขอบเขตเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ไปสู่เนื้อหาด้านอื่นๆ อีก อาทิ ลงทุน, บริหารธุรกิจ, ศาสนา, ภาษาต่างประเทศ,การ์ตูนความรู้, การศึกษา เด็กและเยาวชน จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ในปี พ.ศ.2553

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นมาอีก 3 บริษัทเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   


บริษัทไอ สแควร์ จำกัด   ก่อตั้ง ธันวาคม 2542 ดำเนินธุรกิจด้าน Digital Content และเป็นเจ้าของ เว็บไซต์ www.techxcite.com

บริษัทธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด ก่อตั้ง มีนาคม 2553 ดำเนินธุรกิจผลิตหนังสือด้านความรู้ และการศึกษา ในนามสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์
บริษัทแคททิฟ จำกัด ก่อตั้ง กุมภาพันธ์ 2557 ดำเนินธุรกิจบริการรพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นด้าน Digital Commerceนัตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด และบริษัทต่างๆ ในเครือยังคงมุ่งมั่นด้านคุณภาพ ปรับปรุงปรับตัว เพื่อตอบโจทย์ที่ลูกค้าได้อย่างโดนใจ จึงเป็นผลทำให้ผลงานต่างๆ ได้รับการยอมรับและติตามอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้อ่านทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนได้รับเกียรติให้นำไปเผยแพร่แปลตีพิมพ์ในต่างประเทศมากมาย จนถึงปัจจุบัน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved