"Read Comics" เกิดขึ้นจากความตั้งใจอยากเห็นเด็กๆ เยาวชนเริ่มต้นการอ่านอย่างมีความสุข สนุกไปกับเนื้อหา ซึมซับกล่อมเกลา ด้วยทัศนคติที่ดี เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจโลก และสนุกกับการพัฒนาตนเอง 

ดังนั้นในปี 2554 Read Comic ได้สร้างหนังสือ "การ์ตูนความรู้" ที่มีความสนุกเป็นตัวนำ มีเนื้อหาสาระและทัศนคติที่ดีเสริมแทรก ตลอดเล่ม ทำให้ได้รับความนิยมจากเด็กๆ ในระดับประถมศึกษาอย่างรวดเร็ว  และแม้จะมีเนื้อหาลักษณะเดียวกันจากต่างประเทศ แต่ Read Comics กลับใช้ทีมงานสร้างสรรค์ชาวไทย ทั้งนักวาด, นักเล่าเรื่อง, นักวิชาการ และบรรณาธิการ ร่วมกันผลิตหนังสือการ์ตูนที่มีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับการติดต่อเพื่อตีพิมพ์ยังต่างประเทศ ปัจจุบัน Read Comics ยังคงผลิตเนื้อหาดีอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงรูปแบบ ความสนุก และเนื้อหาให้สามารถรับมือกับการเรียนรู้ ยุคใหม่ที่ต้องการความรู้ที่หลากหลาย เข้ากันได้กับการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ และยังคงปลูกฝังนิสัยรักการอ่านซึ่งจะเป็นต้นธาร ความสำเร็จในชีวิตของเด็กๆ ทุกคน
ติดตามข่าวสาร Read Comics Publishing

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved