จุดต่อจุด อักษรไทย ก-ฮ (QUICK Dot-to-Dot Thai Alphabet)
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099305532
79 บาท
ฝึกลากเส้น แปะสติกเกอร์กันเถอะ!หนังสือแบบฝึกหัดลากเส้นจุดต่อจุด เนื้อหาด้านในเล่มเกี่ยวกับตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทยครบทั้ง 44 ตัว เรียนอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย มีสติกเกอร์ 4 สี
จุดต่อจุด อักษรไทย ก-ฮ (QUICK Dot-to-Dot Thai Alphabet)
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099305532
79 บาท
ฝึกลากเส้น แปะสติกเกอร์กันเถอะ!หนังสือแบบฝึกหัดลากเส้นจุดต่อจุด เนื้อหาด้านในเล่มเกี่ยวกับตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทยครบทั้ง 44 ตัว เรียนอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย มีสติกเกอร์ 4 สี

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved