คู่มือเรียน/สอบ อนุบาล

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเลขคณิต อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 1
แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 2
Quick One Page One Day Pre-Math Skill วันละหน้า หนูน้อยเก่งทักษะคณิตศาสตร์
Quick One Page One Day Addition 1-20 วันละหน้า หนูน้อยเก่งบวกเลขไม่เกิน 1 – 20
Quick One Page One Day Everyday Use Vocabulary วันละหน้า หนูน้อยเก่งคำศัพท์อังกฤษรอบตัว
Quick One Page One Day Numbers 1-20 วันละหน้า หนูน้อยเก่งตัวเลข 1-20
Quick One Page One Day abc วันละหน้า หนูน้อยเก่งคัดอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
Quick One Page One Day ABC วันละหน้า หนูน้อยเก่งคัดอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
100 WORDS FOR BABY ศัพท์เด็กน้อย 100 คำ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved