คู่มือเรียน/สอบ อนุบาล

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเลขคณิต อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 1
แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 2
Quick One Page One Day Numbers 1-20 วันละหน้า หนูน้อยเก่งตัวเลข 1-20
Quick One Page One Day Pre-Math Skill วันละหน้า หนูน้อยเก่งทักษะคณิตศาสตร์
Quick One Page One Day Addition 1-20 วันละหน้า หนูน้อยเก่งบวกเลขไม่เกิน 1 – 20
Quick One Page One Day Everyday Use Vocabulary วันละหน้า หนูน้อยเก่งคำศัพท์อังกฤษรอบตัว
Quick One Page One Day abc วันละหน้า หนูน้อยเก่งคัดอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
Quick One Page One Day ABC วันละหน้า หนูน้อยเก่งคัดอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
100 WORDS FOR BABY ศัพท์เด็กน้อย 100 คำ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved