Windows and Office

หนังสือ คู่มือใช้งาน Window 11 Essential Guide ง่าย ครบ จบ ในเล่มเดียว
หนังสือ คู่มือใช้งาน Excel 365 ฉบับสมบูรณ์
หนังสือ Insight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพ
หนังสือ คู่มือใช้งาน PowerPoint 2019 | PowerPoint 365 ฉบับมืออาชีพ
คู่มือใช้งาน Access 2019/Access 365 ฉบับมืออาชีพ
Insight Excel 2019 | Excel 365 เจาะลึกเทคนิคการใช้งาน ตอบโจทย์ได้อย่างชาญฉลาดกว่า
คู่มือใช้งาน Office 2019 | Office 365
Excel Expert Skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง
คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd Edition
คู่มือ Office 2016 2nd Edition ฉบับใช้งานจริง
คู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018
คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved