หนังสือ Meta Advertising ยิงแอด Facebook Instagram 3rd Edition
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874657
450 บาท
Facebook ซึ่งตอนนี้กลายหนึ่งในเครือ Meta มีความปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องของโครงสร้างและนโยบาย เรามาโฟกัสเฉพาะส่วนที่พวกเราสนใจก็คือยิงโฆษณาก็เปลี่ยนไปมากเช่นกัน ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแคมเปญ การปรับลดและเปลี่ยนแปลงไปของ Objective หรือวัตถุประสงค์ของการยิงแอด ขั้นตอนและกระบวนการสร้างโฆษณา และที่ส่งผลค่อนข้างมาก เลยก็คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่ส่งผลให้การทำโฆษณาที่เคยยิงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำราวกับซูมจากปืนไรเฟิล กลายเป็นว่าเราไม่มีปืนไรเฟิลที่เคยเลือกหัวเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอีกต่อไป แต่ไม่ต้องกังวลไป เมื่อรายได้หลักของมาร์ก ซักเกอร์เบิร์กมาจากค่าโฆษณา ดังนั้นจึงมีเครื่องมือและกระบวนการอีกหลายอย่างขึ่นมาเพื่อชดเชยกฎเกณฑ์ของ PDPA คุณแค่ต้องให้หนังสือเล่มนี้ช่วยเท่านั้นเอง
หนังสือ Meta Advertising ยิงแอด Facebook Instagram 3rd Edition
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874657
450 บาท
Facebook ซึ่งตอนนี้กลายหนึ่งในเครือ Meta มีความปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องของโครงสร้างและนโยบาย เรามาโฟกัสเฉพาะส่วนที่พวกเราสนใจก็คือยิงโฆษณาก็เปลี่ยนไปมากเช่นกัน ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแคมเปญ การปรับลดและเปลี่ยนแปลงไปของ Objective หรือวัตถุประสงค์ของการยิงแอด ขั้นตอนและกระบวนการสร้างโฆษณา และที่ส่งผลค่อนข้างมาก เลยก็คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่ส่งผลให้การทำโฆษณาที่เคยยิงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำราวกับซูมจากปืนไรเฟิล กลายเป็นว่าเราไม่มีปืนไรเฟิลที่เคยเลือกหัวเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอีกต่อไป แต่ไม่ต้องกังวลไป เมื่อรายได้หลักของมาร์ก ซักเกอร์เบิร์กมาจากค่าโฆษณา ดังนั้นจึงมีเครื่องมือและกระบวนการอีกหลายอย่างขึ่นมาเพื่อชดเชยกฎเกณฑ์ของ PDPA คุณแค่ต้องให้หนังสือเล่มนี้ช่วยเท่านั้นเอง

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved