หนังสือ พิชิตสอบใบประกอบวิชาชีพครู มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873384
345 บาท
หนังสือพิชิตข้อสอบครูผู้ช่วยเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบที่เป็นประเด็นสำคัญ และข้อสอบจริงที่เคยออกสอบมากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ตรงตามมาตรฐานผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตามมาตราฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด เพื่อเป็นคลังข้อสอบไว้สำหรับผู้อ่านได้ฝึกฝนก่อนลงมือเข้าสอบในสนามสอบจริง
หนังสือ พิชิตสอบใบประกอบวิชาชีพครู มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873384
345 บาท
หนังสือพิชิตข้อสอบครูผู้ช่วยเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบที่เป็นประเด็นสำคัญ และข้อสอบจริงที่เคยออกสอบมากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ตรงตามมาตรฐานผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตามมาตราฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด เพื่อเป็นคลังข้อสอบไว้สำหรับผู้อ่านได้ฝึกฝนก่อนลงมือเข้าสอบในสนามสอบจริง

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved