หนังสือ The Age of Chief Marketing Technologist 2022 CMT ผู้นำการตลาดพลิกโลก
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873070
345 บาท
หนังสือเล่มนี้จะเปิดภาพอนาคต เพื่อสร้าง “ผู้บริหารเทคโนโลยีการตลาด” หรือ “CMT” มาทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับใช้เทคโนโลยีการตลาดหรือ MarTech ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
หนังสือ The Age of Chief Marketing Technologist 2022 CMT ผู้นำการตลาดพลิกโลก
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873070
345 บาท
หนังสือเล่มนี้จะเปิดภาพอนาคต เพื่อสร้าง “ผู้บริหารเทคโนโลยีการตลาด” หรือ “CMT” มาทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับใช้เทคโนโลยีการตลาดหรือ MarTech ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved