หนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) หลักเกณฑ์ใหม่ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872936
385 บาท
หนังสือเล่มนี้รวมครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ครบทั้ง ภาค ก. (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข. (วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) เน้นทบทวนเนื้อหาเฉพาะจุดที่น่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญ รวมทั้งเก็งข้อสอบที่น่าสนใจมากกว่า 900 ข้อ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยต้องการประเด็นสำคัญ และต้องการฝึกทำข้อสอบเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจหลังอ่านเนื้อหา
หนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) หลักเกณฑ์ใหม่ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872936
385 บาท
หนังสือเล่มนี้รวมครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ครบทั้ง ภาค ก. (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข. (วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) เน้นทบทวนเนื้อหาเฉพาะจุดที่น่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญ รวมทั้งเก็งข้อสอบที่น่าสนใจมากกว่า 900 ข้อ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยต้องการประเด็นสำคัญ และต้องการฝึกทำข้อสอบเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจหลังอ่านเนื้อหา

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved