กระต่ายน้อย รู้จักปรับตัว
สำนักพิมพ์ Little Heart
ISBN : 9786164871472
75 บาท
เรียนรู้และเข้าใจ ทักษะการยืดหยุ่นความคิด ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของ EF คือ การฝึกให้เด็กๆ รู้จักยอมรับ และเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องรู้จักปรับตัว ปรับเปลี่ยนมุมมอง และสามารถที่จะยืดหยุ่นความคิดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้
กระต่ายน้อย รู้จักปรับตัว
สำนักพิมพ์ Little Heart
ISBN : 9786164871472
75 บาท
เรียนรู้และเข้าใจ ทักษะการยืดหยุ่นความคิด ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของ EF คือ การฝึกให้เด็กๆ รู้จักยอมรับ และเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องรู้จักปรับตัว ปรับเปลี่ยนมุมมอง และสามารถที่จะยืดหยุ่นความคิดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved