ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) NEW TOEIC Economy LC 1000 Questions
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164492332
300 บาท
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง ฉบับอิงตามข้อสอบ NEW TOEIC ที่ออกใหม่กว่า 1,000 ข้อ เน้นข้อสอบเหมือนจริง พร้อมเฉลย ไฟล์เสียงและ script ในเล่ม เหมาะกับคนที่ต้องการเตรียมสอบอย่างเร่งด่วน
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) NEW TOEIC Economy LC 1000 Questions
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164492332
300 บาท
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง ฉบับอิงตามข้อสอบ NEW TOEIC ที่ออกใหม่กว่า 1,000 ข้อ เน้นข้อสอบเหมือนจริง พร้อมเฉลย ไฟล์เสียงและ script ในเล่ม เหมาะกับคนที่ต้องการเตรียมสอบอย่างเร่งด่วน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved