จิ๊ดกับจิ๋ว หนูน้อยทำได้
สำนักพิมพ์ Little Heart
ISBN : 9786164871090
75 บาท
เรียนรู้และเข้าใจ ทักษะการมุ่งเป้าหมาย ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของEF คือ การฝึกเด็ก ๆ ให้รู้จักความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝึกความมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามา ทำให้สามารถลุกขึ้นสู้ต่อไปจนบรรลุเป้าหมายได้
จิ๊ดกับจิ๋ว หนูน้อยทำได้
สำนักพิมพ์ Little Heart
ISBN : 9786164871090
75 บาท
เรียนรู้และเข้าใจ ทักษะการมุ่งเป้าหมาย ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของEF คือ การฝึกเด็ก ๆ ให้รู้จักความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝึกความมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามา ทำให้สามารถลุกขึ้นสู้ต่อไปจนบรรลุเป้าหมายได้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved