ยุกยิก มุ่งมั่นตั้งใจ
สำนักพิมพ์ Little Heart
ISBN : 9786164870802
75 บาท
เรียนรู้และเข้าใจคำว่า “ใส่ใจจดจ่อ” ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของ EF คือ การมุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่วอกแวก ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กๆให้ทำสิ่งต่างๆโดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ยุกยิก มุ่งมั่นตั้งใจ
สำนักพิมพ์ Little Heart
ISBN : 9786164870802
75 บาท
เรียนรู้และเข้าใจคำว่า “ใส่ใจจดจ่อ” ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของ EF คือ การมุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่วอกแวก ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กๆให้ทำสิ่งต่างๆโดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved