ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164490857
325 บาท
ได้อธิบายความหมายของกฏ และวิธีการใช้รูปประโยคไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาภาษาเกาหลีในระดับที่สูงขึ้นจากพื้นฐานทั่วไปจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนได้
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164490857
325 บาท
ได้อธิบายความหมายของกฏ และวิธีการใช้รูปประโยคไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาภาษาเกาหลีในระดับที่สูงขึ้นจากพื้นฐานทั่วไปจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนได้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved