The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก
ราคาปก 159 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก

หนังสือ The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก

ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ
“พ่อหลวงของปวงชาวไทย”

ที่นอกจากจะสื่อผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงเสียสละเพื่อลูกทั้งปวงแล้ว พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในวาระกาลต่างๆ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นดั่งพ่อหลวงของปวงชาวไทยพระราชทานแก่พสกนิกรของพระองค์

ล้วนเป็นเสมือนสื่อใจมั่นว่า พ่อคนนี้ไม่เคยละทิ้งลูกไปไหน
หากแต่เฝ้าดูด้วยความห่วงใย หวังใจว่าลูกทุกคนที่อยู่ในบ้านจะได้พบพานแต่ความสุข
1. ปณิธานที่ยิ่งใหญ่
2. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
3. ปิดทองหลังพระ
4. ธรรมะสำหรับครู
5. อุดมคติ
6. การแก้ปัญหาเยาวชน
7.การสร้างตนเองด้วยความเพียร
8. ความสามัคคี
9. ความมีวินัย
10. การทำงานให้สำเร็จ
11.การตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้อว
12. การทำความดี
13. จิตที่สะอาดและสงบ
14. การทำนุบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนา
15. การปฏิบัติต่อศาสนาอื่น

9786162368882

1

14x22

อ.บุญมี พวงเพชร

นักรบ พิมพ์ขาว

450 กรัม

9786162368882

2016-11-28

192 หน้า

หนังสือที่เกี่ยวข้อง