สรุปเข้ม สาระ+ข้อสอบ สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
ราคาปก 285 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

สรุปเข้ม สาระ+ข้อสอบ สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100

สังคม ม. ปลาย
สรุปเนื้อหาสาระ+ข้อสอบ สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 ม.4-5-6 พร้อมอัพเดตข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็ว เตรียมพร้อมในระยะเวลาอันสั้นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS อธิบายสั้นกระชับ ภาพประกอบเข้าใจง่าย สีสันสดใส พร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทุกสนาม (O-NET ม.6, 9 วิชาสามัญ)

สรุปเข้มเนื้อหาสังคม ม.4-5-6 ครบ เข้าใจง่าย พิมพ์สีสันสวยงาม พร้อมเหตุการณ์ปัจจุบัน และฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ, O-NET ม.6
Unit 1 เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่
TCAS คืออะไร
วิชาสังคม กับการศึกษาต่อ

Unit 2 จับทางสังคมแนวใหม่ + อัพเดตข่าว
ความแตกต่างของเนื้อหาสังคมในอดีต และปัจจุบัน
ข่าวแบบไหนที่มักเจอในข้อสอบสังคม
อัพเดตข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน

Unit 3 ศาสนา ฉบับ Short Note
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ศาสนาพุทธ, อิสลาม, คริสต์, พราหมณ์-ฮินดู

Unit 4 สังคม และหน้าที่พลเมือง ฉบับ Short Note
สังคมวิทยา (Sociology)
การเมืองการปกครอง และกฎหมาย

Unit 5 เศรษฐศาสตร์ ฉบับ Short Note
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, เศรษฐกิจพอเพียง
การเงิน, การธนาคาร
เศรษฐศาสตร์มหภาค, งบประมาณแผ่นดิน, ภาษี, การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

Unit 6 ประวัติศาสตร์ ฉบับ Short Note
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ตะวันตก, ประวัติศาสตร์ตะวันออก

Unit 7 ภูมิศาสตร์ ฉบับ Short Note
ระบบภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กายภาพ, ภูมิศาสตร์ไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Unit 8 อาเซียน

Unit 9 แนวข้อสอบเสมือนจริง สังคมศึกษา พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบสังคมศึกษา ม.4-5-6 (1 ชุด 80 ข้อ)
แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (2 ชุด)
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา (2 ชุด)

9786162009327

1

17 x 22.86 ซ.ม.

พรรณณิดา วาสกุล

670 กรัม

9786162009327

2018-06-05

352 หน้า

คุณสัจจะ จรัสรุ่งรวีวร

หนังสือที่เกี่ยวข้อง