คู่มือเรียน-สอบหลักภาษาไทย-วรรณคดีวิจักษ์ ม.๔-๕-๖ ฉบับสมบูรณ์
ราคาปก 220 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

คู่มือเรียน-สอบหลักภาษาไทย-วรรณคดีวิจักษ์ ม.๔-๕-๖ ฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย และที่สำคัญที่สุดภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองของคนไทยมาอย่างช้านานอีกด้วยทางคณะผู้จัดทำจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาไทย ทั้งเพื่อการเรียนรู้การสอบแข่งขัน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาการใช้คำในภาษาไทย
ภาษาไทยในการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๑ นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจริยคุณ
วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๒ อิเหนา ตอน ศึกกระหมังกุหนิง
วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๖ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๘ มหาเวสสันดรชาดก

9786162365522

1

19.05 x 25.4

กองบรรณาธิการและคณาจารย์ Think Beyond Genius

นักรบ พิมพ์ขาว

645 กรัม

9786162365522

2014-09-15

356 หน้า

นักรบ พิมพ์ขาว

หนังสือที่เกี่ยวข้อง