วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.ปลาย
ราคาปก 99 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.ปลาย

“โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” หนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจ
กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก


ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ สัณฐานของโลก วิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี

ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสำคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น

เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
คุณธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล

9786162363832

1

17 x 22.86 ซ.ม.

คมกฤษณ์ ติณจินดา

จันทรจิรา มีนิลดี

248 กรัม

9786162363832

2013-04-25

160 หน้า

จันทรจิรา มีนิลดี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง