สรุปเข้ม + ข้อสอบชีววิทยา ม.ปลายมั่นใจเต็ม 100
ราคาปก 425 บาท
 • สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113

 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

สรุปเข้ม + ข้อสอบชีววิทยา ม.ปลายมั่นใจเต็ม 100

หนังสือสรุปเข้มชีววิทยาเล่มนี้ สรุปเนื้อหาได้แก่ Part พื้นฐานทางชีววิทยา (Basic of Biology), กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ (Anatomy and Physiology of Animal), กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช (Anatomy and Physiology of Plant), พันธุศาสตร์ (Genetics) และระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecology and Biodiversity) เพื่อง่ายต่อการอ่าน เข้าใจ  แทรกเทคนิคที่เน้นสอบ รวมทั้ง Part วัดฝีมือ ตะลุยโจทย์ ที่รวมแนวข้อสอบจากสนามสอบทั่วประเทศ อาทิ เช่น Pat2, วิชาสามัญ, O-NET, สอบตรง, โควตา ฯลฯ


 


จุดขายของหนังสือเล่มนี้


รวมเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบทุกเรื่อง โดยแบ่งออกเป็น Part ใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการอ่านและทำความเข้าใจ ใช้ระยะทบทวนไม่นาน พร้อมทั้งแนวข้อสอบจากสนามสอบทั่วประเทศ เพื่อเน้นการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย


 


9786162007941

1

19.05x25.4 เซนติเมตร

นพคุณ สุขสวัสดิ์,ปรินทร์ จิระภัทรศิลปะ

0 กรัม

9786162007941

2017-07-25

588 หน้า

ศิริกาญจน์ รวมพล

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
จุฑาเทพ จิตวิลัย,พรทิพย์ เกษมกมลกิจ,ภราไดย พันธุ์พานิช,สุชญา เกไทสง (ศิริกาญจน์ รวมพล บก.)
 • ฿ 240

Infopress

Perfect English Grammar Test
Perfect English Grammar Test
ญาณี ณ ระนอง,วศินีทิพย์ เรนวาลี (พรรณณิดา วาสกุล บก.)
 • ฿ 220

Infopress

สรุปเข้มสังคม ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้มสังคม ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
(พรรณณิดา วาสกุล บก.)
 • ฿ 220

Infopress

ตรงประเด็น เน้นออกสอบ เคมี เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ เคมี เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
(ชีวิน ปิ่นมุก บก.)
 • ฿ 275

Infopress

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 1 (วิชาความรอบรู้) ฉบับสมบูรณ์
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 1 (วิชาความรอบรู้) ฉบับสมบูรณ์
อ.อุดม สุขทอง (กิตินันท์ พลสวัสดิ์ บก.)
 • ฿ 280

Infopress

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 2 ( วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป) ฉบับสมบรูณ์
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 2 ( วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป) ฉบับสมบรูณ์
อ.อุดม สุขทอง (กิตินันท์ พลสวัสดิ์ บก.)
 • ฿ 260

Infopress