คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์
ราคาปก 319 บาท
  • สนใจสั่งซื้อสินค้า

    โปรดติดต่อพนักงานขาย
    ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
    โทร 02-962-2626 ต่อ 113

  • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
    เชิญที่ SERAZU.com

คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์

Pour ceux qui cherchent des façons de créer un site Web qui serait un bon début. Ce livre vous aidera à introduire le concept pour concevoir, planifier, préparer et préparer des graphiques, des bons à utiliser dans les pages web comme un professionnel en utilisant un programme graphique et des applications telles que Adobe Photoshop ,. Photoshop express et d'autres applications qui apportent les pages avec des applications Dreamweaver CS6 et la création de pages web web design réactif permet de régler l'affichage du contenu sur toute taille de page. Pour aider à rendre votre site bien afficher sur tous les appareils.

9786162007781

1

6.7x9 เซนติเมตร

คุณดวงพร เกี๋ยงคำ

0 กรัม

9786162007781

2017-05-19

368 หน้า

พิษณุ ปุระศิริ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง