คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd Edition
ราคาปก 425 บาท
  • สนใจสั่งซื้อสินค้า

    โปรดติดต่อพนักงานขาย
    ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
    โทร 02-962-2626 ต่อ 113

  • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
    เชิญที่ SERAZU.com

คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd Edition

หนังสือคู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่าย เน้นความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบและเชื่อมต่ออุปกรณ์บนเครือข่าย การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานของโปรโตคอลในเครือข่ายที่ควรรู้จัก เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น


 


จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้


1. หนังสือเล่มเดียวที่สอนความรู้ความเข้าใจด้านโปรโตคอลของเครือข่าย ควบคู่กับการทดลองจริง
2. แนะนำวิธีการออกแบบและทดสอบระบบทางเครือข่าย เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือ Network Security Lab เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย


 


9786162007439

1

6.7x9 เซนติเมตร

จักรชัย โสอินทร์,เพชร อิ่มทองคำ และคณะ

0 กรัม

9786162007439

2017-07-25

448 หน้า

สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

หนังสือที่เกี่ยวข้อง