ฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทยตัวเหลี่ยม
ราคาปก 49 บาท
  • สนใจสั่งซื้อสินค้า

    โปรดติดต่อพนักงานขาย
    ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
    โทร 02-962-2626 ต่อ 113

  • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
    เชิญที่ SERAZU.com

ฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทยตัวเหลี่ยม

การคัดลายมือเป็นการฝึกฝนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขียนพยัญชนะไทย โดยฝึกให้เด็กจับดินสอ และลากเส้นเป็นตัวอักษรตามลำดับการลากเส้นที่ถูกต้องเพื่อฝึกฝนพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ และสอนหลักการเขียนพยัญชนะตามลำดับการลากเส้นที่ถูกต้อง หลังจากที่เด็กคัดเสร็จควรให้รางวัล หรือชมเชย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขียนครั้งต่อไป หรือใช้สำหรับเป็นแบบฝึกหัดฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวประกวดคัดลายมือ 


 


8859161002291

1

21x30 เซนติเมตร

อนรรฆนงค์ คุณมณี

0 กรัม

8859161002291

2017-05-18

48 หน้า

อนรรฆนงค์ คุณมณี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง